Modyfikacje w zakresie odliczania podatku VAT

Zmiany w ustawie o VAT, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2014 r., dotyczą także prawa do odliczenia podatku naliczonego. Wprowadzone zostaną nowe warunki i terminy odliczenia podatku naliczonego. Co istotne, od nowego roku przedsiębiorca w celu właściwego rozliczenia podatku VAT powinien nie tylko monitorować kiedy dana faktura zakupowa została przez niego otrzymana, ale również czy od tej faktury powstał obowiązek podatkowy u sprzedawcy. Dopiero gdy te warunki zostaną spełnione łącznie (otrzymanie faktury oraz powstanie obowiązku podatkowego), to podatnik uzyska prawo do odliczenia VAT z faktury.

Od 1 stycznia 2014 r. kluczowe zmiany będą również dotyczyć reguł odliczania VAT od zakupu samochodów. W tym zakresie fundamentalne znaczenie ma treść nowego art. 86a ustawy o VAT (przywraca on reguły dotyczące odliczenia VAT od samochodów obowiązujące przed wejściem Polski do UE). Przypomnijmy, iż w latach 2011-2013 r., w związku z zaakceptowaniem przez Komisję Europejską wniosku derogacyjnego złożonego przez Ministerstwo Finansów, obowiązywało generalne ograniczenie w odliczaniu podatku VAT od zakupu samochodów innych niż ciężarowe (max. 60% podatku naliczonego, nie więcej jednak niż 6.000 zł) oraz zakaz odliczania VAT od nabycia paliwa do takich samochodów. We wskazanym okresie zasady odliczania VAT od zakupu samochodów i paliwa uregulowane były poza ustawą o VAT (w ustawie z 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o transporcie drogowym).

Wejście w życie art. 86a ustawy o VAT, teoretycznie powinno doprowadzić do powrotu tzw. samochodów z kratką (które pozwalały na pełne odliczenie VAT). W praktyce istotnym ograniczeniem mogą być jednak zmiany w przepisach homologacyjnych, które weszły w życie w 2012 r. W przypadku homologacji dla samochodów ciężarowych wprowadzono bowiem wymóg odpowiedniego prześwitu tylnych drzwi przeznaczonych do ładowania. Zgodnie z nowymi przepisami homologacji nie uzyskają np. samochody osobowe typu hatchback, nawet jeżeli zostaną wyposażone w kratkę.

Należy przy tym podkreślić, iż Ministerstwo Finansów wystosowało kolejny wniosek derogacyjny do Komisji Europejskiej w celu ograniczenia odliczenia podatku VAT od nabywanych samochodów i paliwa. W nowym wniosku derogacyjnym zaproponowano generalną zasadę prawa do odliczenia 50% kwoty VAT od transakcji zakupu samochodu (ograniczenie dotyczy także wydatków związanych z użytkowaniem samochodu, np. usługi remontowe i konserwacyjne). Również w przypadku paliwa tankowanego do takich aut przysługiwałoby prawo do 50% odliczenia. Co ciekawe, na podstawie nowego wniosku derogacyjnego, samochody użytkowane wyłącznie w celach służbowych uzyskałyby pełne prawo do odliczenia podatku VAT. Nie przedstawiono jednak pomysłu, w jaki sposób miałby być kontrolowany sposób użytkowania aut. Przedstawione ograniczenia miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.

Mimo faktu, iż proces rozpatrywania wniosku derogacyjnego przez Komisję Europejską jest na etapie końcowym (zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów), praktycznie nieprawdopodobnym jest aby zmiany w tym zakresie mogły wejść w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. Tym samym, od nowego roku będą obowiązywały zasady określone w art. 86a ustawy o VAT. W związku z powyższym, z podatkowego punktu widzenia możliwe jest rozważenie tymczasowego wstrzymania decyzji o zakupie nowych samochodów firmowych. Wymaga przy tym podkreślenia, iż niezależnie od spodziewanych zmian, możliwe jest pełne odliczenie VAT od zakupu samochodów i paliwa, w ramach odpowiednio przeprowadzonej optymalizacji podatkowej.

Serdecznie zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami podatkowymi. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

Tomasz Piekielnik – tomasz.piekielnik@piekielnik.biz, tel. 71 790 15 44

Karolina Kierod – karolina.kierod@piekielnik.biz, tel. 71 790 15 44

Tomasz Kaczmarski – tomasz.kaczmarski@piekielnik.biz, tel. 71 790 15 44

Zespół Piekielnik & Partnerzy