Doradztwo przy transakcji sprzedaży przedsiębiorstwa

Reprezentujący kancelarię PBC Tomasz Piekielnik był doradcą przy transakcji zbycia przedsiębiorstwa o wartości kilkunastu milionów złotych. Doradztwo miało na celu identyfikację i minimalizację możliwych negatywnych skutków podatkowych transakcji (w tym wpływających istotnie na płynnością finansową) oraz wskazanie na możliwość amortyzacji wartości firmy (goodwill).