Skuteczne przedawnienie

Dla klienta z branży transportowej oraz handlu towarami wrażliwymi wdrożyliśmy skuteczne i nietypowe rozwiązania skutkujące przedawnieniem okresu kontroli, tj. przedawnieniem zobowiązania podatkowego i tym samym brakiem możliwości prowadzenia kontroli podatkowej lub celno-skarbowej.