Strukturyzacja przy nabyciu nieruchomości

Zakończyliśmy prace związane z formowaniem międzynarodowej struktury funduszu real estate w Polsce i następnie inwestycjami bezpośrednimi.

Wartość akwizycji w nieruchomości położone w Polsce, przy których kompleksowo doradzała kancelaria PBC to kilkadziesiąt mln PLN.

W zakresie naszych obowiązków było w szczególności: doradztwo transakcyjne i podatkowe, kompleksowy nadzór nad prawidłowym przebiegiem transakcji, współpraca i nadzór nad kancelariami prawnymi wykonującymi doradztwo i badania due diligence.