Usługi online – polityka podatkowa w VAT i CIT

Zakończyliśmy kilka międzynarodowy projekt (prace trwały ponad rok) w obszarze m.in. usług elektronicznych świadczonych przez podmiot z UE oraz spoza UE na rzecz konsumentów i przedsiębiorców z innych państw Unii Europejskiej.

W ramach kompleksowego zagadnienia, identyfikowaliśmy ryzyka związane z opodatkowaniem VAT transakcji sprzedaży produktów elektronicznych (online) przez podmioty z UK, USA, ZEA.

Ponadto w obszarze podatku VAT oraz podatków bezpośrednich (CIT) ustalaliśmy ramy i ryzyka podatkowe dla konieczności opodatkowania usług np. w miejscu położenia serwerów, miejscu siedziby kluczowego podwykonawcy (outsourcing), zgodnie z koncepcją tzw. permanent establishment w CIT oraz fixed place of business w VAT. Wartość i skala projektu była niebagatelna, ale z uwagi na klauzulę poufności niemożliwa do ujawnienia.