Walka z szarą strefą – zabezpieczenie pozycji podatkowej firm działających w sektorze paliw płynnych

Bezpieczeństwo fiskalne i podatkowe związane z nabywaniem paliw

W dniu 28.01.2017 r. Tomasz Piekielnik, doradca podatkowy i właściciel kancelarii był gościem i prowadzącym seminarium zorganizowane przez jedną z polski sieci stacji paliw.

Tematem spotkania było zagadnienie obrotu paliwami w kontekście regulacji prawa podatkowego (tzw. pakiet uszczelniający VAT)  i prawa energetycznego (tzw. pakiet paliwowy oraz pakiet energetyczny), jak również projektu ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (druk nr 1244).