Wdrożenie polityki podatkowej oraz systemu rachunkowości zarządczej i finansowej

Dla naszego Klienta z kapitałem zagranicznym (grupa spółek działająca na rynku nieruchomości) zaprojektowaliśmy oraz wdrożyliśmy system rachunkowości finansowej i zarządczej oraz polityki podatkowej.

Przyjęte rozwiązania zapewniają odpowiednie prezentowanie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych, wypełnianie obowiązków podatkowych, systemowe identyfikowanie ryzyk, jak też przede wszystkim automatyczne raportowanie do właścicieli.