Oferta

PODATKI

Doradztwo podatkowe to przede rozstrzyganie wątpliwości w zakresie prawa podatkowego oraz zabezpieczanie decyzji biznesowych, ale także zarządzanie podatkami i planowanie transakcji, w tym z uwzględnieniem rachunkowości.

W zakresie prawa podatkowego i rachunkowości, dzielimy się naszą wiedzą nie tylko z Klientami, lecz także podczas wielu szkoleń, konferencji, publikacji fachowych i prasowych.

 

Do naszych specjalizacji należą m.in.:

 

 • Strategie i zabezpieczenia podatkowe
 • Doradztwo i reprezentacja dla Private Clients,
 • Międzynarodowe prawo podatkowe
 • Nieujawnione źródła dochodów
 • Postępowania podatkowe i sądowe


FINANSE I TRANSAKCJE

Doradzamy na najwyższym poziomie przy sprzedaży lub zakupie przedsiębiorstw, projektach typu M&A, jak również pozyskaniu finansowania na rozwój firmy.

Na zasadach biznesowych angażujemy się także w projekty polegające na długofalowym budowaniu wartości danego przedsiębiorstwa, dbając o jego rozwój w charakterze interdyscyplinarnego doradcy strategicznego w obszarach m.in.: finanse, podatki, sprawozdawczość i księgowość, strategia, biznes, płynność finansowa, przygotowanie do sprzedaży lub rozwoju.

 


W ramach naszej oferty proponujemy w szczególności:

 

FINANSE

 • Finansowanie i dokapitalizowanie firm oraz inwestycji
 • Restrukturyzacje finansowe i optymalizacja finansowania dłużnego
 • Finansowanie zakupu nieruchomości i przedsięwzięć deweloperskich
 • Optymalizacja wartości firmy, strategiczne wsparcie w rozwoju firm

 

TRANSAKCJE

 • Prowadzenie procesów sprzedaży firm lub nieruchomości komercyjnych
 • Prowadzenie akwizycji innych firm lub nieruchomości komercyjnych dla klientów
 • Pozyskanie finansowania (aniołowie biznesu, fundusze mezzanine, inwestorzy prywatni),
 • Fundusze Private Equity


KSIĘGOWOŚĆ

Księgowość to dziś nie tylko proste odtwarzanie zdarzeń gospodarczych w systemie księgowym, tu konieczne jest zaangażowanie profesjonalistów. Jest tak za sprawą ogromnego znaczenia sprawozdawczości podatkowej (tax compliance), jakże istotnej dla firm i ich płynności finansowej.

W ramach praktyki kancelarii przejmujemy kompleksowy nadzór nad rachunkowością firm osób zamożnych (często są to tzw. podmioty majątkowe), delegując przy tym czynności księgowe do zaufanych i doświadczonych firm księgowych. Stosujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa (m.in. backup 3-2-1), zdalny dostęp do programów i danych dla Klientów (z wykorzystaniem VPN), jak również opracowaną dla każdego indywidualnie sprawozdawczość i raporty.

 


W ramach naszej oferty świadczymy m.in. następujące usługi:

 

 • Usługi księgowe wraz ze sprawozdawczością i analizą finansową
 • Ustalanie polityki rachunkowej i podatkowej
 • Analizy finansowe
 • Doradztwo zmierzające do poprawy płynności finansowej
 • Sprawozdawczość podatkowa


oferta2

PRIVATE CLIENTS

Dla zamożnych klientów (Private Clients), w ramach naszej praktyki prowadzimy usługi Familiy Office. Nasza oferta obejmuje unikalne, poufne, dopasowane do indywidualnych potrzeb wsparcie w obszarach naszych kompetencji.

 


Nasza oferta obejmuje wsparcie doradcze m.in. w następujących obszarach:

 

 • Sukcesja
 • Inwestycje i ochrona kapitału
 • Zarządzanie majątkiem
 • Rezydencja podatkowa
 • Planowanie międzynarodowe
 • Planowanie podatkowe