Planowanie i optymalizacja

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, w naszej Kancelarii skupiamy się na wypracowywaniu optymalnych dla nich rozwiązań, które z jednej strony pozwalają na minimalizację obciążeń podatkowych, bądź też odroczenie opodatkowania w czasie, z drugiej natomiast gwarantują bezpieczeństwo i pewność ich stosowania. Szczególnym obszarem naszej działalności w niniejszym zakresie jest również minimalizacja ryzyka podatkowego wynikającego z transgranicznej działalności oraz transakcji międzynarodowych przedsiębiorstw.

Wynikiem współpracy z naszą Kancelarią w zakresie planowania i optymalizacji podatkowej są rzeczywiste oszczędności podatkowe, które wielokrotnie przewyższają koszt zakupu naszych usług

Poniżej prezentujemy przykładowe, realizowane przez nas projekty:

 • Doradztwo w zakresie optymalizacji bieżącej i inwestycyjnej działalności polskich i zagranicznych przedsiębiorstw
 • Opracowywanie optymalnych podatkowo struktur wycofania kapitału z prowadzonej inwestycji (np. w papiery wartościowe, udziały, nieruchomości)
 • Minimalizacja obciążeń podatkowych przy transakcjach sprzedaży aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych)
 • Opracowywanie i wdrażanie struktur zapobiegających przedawnianiu strat podatkowych
 • Optymalizacja przepływów pieniężnych związanych z rozliczeniami podatkowymi w zakresie CIT i VAT
 • Wypracowywanie rozwiązań pozwalających na minimalizację kosztów zatrudnienia kadry zarządzającej oraz na optymalizację ich opodatkowania
 • Ustalanie i wdrażanie zasad podatkowej amortyzacji dla prowadzonych i planowanych inwestycji, skutkujących minimalizacją opodatkowania podatkiem dochodowym (podwyższeniem efektywnej stawki amortyzacji)
 • Minimalizacja opodatkowania podatkiem od nieruchomości niektórych budowli
 • Doradztwo w zakresie wykorzystania spółek osobowych w optymalizacji i planowaniu podatkowym
 • Optymalizacja opodatkowania podatkiem u źródła w przypadku dywidend, odsetek, należności licencyjnych
 • Szkolenia zamknięte i warsztaty dla członków zarządów, dyrektorów finansowych oraz pozostałych pracowników działów finansowo-księgowych.