Spółki wciąż mogą się korzystnie rozliczać

SPÓŁKI WCIĄŻ MOGĄ SIĘ KORZYSTNIE ROZLICZAĆ

 

Zarejestrowane pod koniec ubiegłego roku spółki komandytowo-akcyjne unikną CIT. Sąd stanął po ich stronie.

Mamy już pierwszy wyrok w sprawie nowych zasad rozliczania spółek komandytowo-akcyjnych. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku nie miał wątpliwości: mogą się one korzystnie opodatkować nawet wówczas, gdy wspólnikiem jest osoba fizyczna. Wygląda więc na to, że fiskusowi nie uda się zniechęcić podatników do wykorzystywania założonych jeszcze w zeszłym roku firm, które dają spore możliwości optymalizacji.

Noworoczna zmiana przepisów

Przypomnijmy, że od 1 stycznia spółki komandytowo-akcyjne stały się podatnikami CIT. Cel zmiany był prosty –ograniczenie podatkowych korzyści.

– Główna to brak obowiązku płacenia przez wspólników zaliczek od dochodu z bieżącej działalności. Moment rozliczenia z urzędem skarbowym mogli przesunąć aż do wypłaty dywidendy – wyjaśnia Tomasz Piekielnik, doradca podatkowy z Piekielnik Business Consulting. – Daniny można było też w ogóle uniknąć, korzystając z bardziej zaawansowanych struktur optymalizacyjnych, np. wprowadzając zamknięty fundusz inwestycyjny.

Wydłużony 
rok obrotowy

Od stycznia spółki komandytowo-akcyjne płacą już na bieżąco CIT. Ale nie wszystkie.

– Te, które zdążyły przed 13 grudnia  2013 r. zmienić rok obrotowy, mogą się wciąż rozliczać na korzystnych zasadach – tłumaczy Tomasz Piekielnik. – Jeśli to były nowe spółki, unikną CIT do końca 2014 r. Zarejestrowane wcześniej mogły przyjąć nawet 23-miesięczny rok obrotowy, co daje im możliwość niepłacenia CIT także przez część 2015 r.

Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej" z 29 kwietnia, sporo firm skorzystało z tego dobrodziejstwa. W drugiej połowie 2013 r. powstało ponad 2,5 tys. spółek komandytowo-akcyjnych (wcześniej było ich ok. 3 tys.).

Wiele z nich spotkała jednak niemiła niespodzianka. Izby skarbowe zaczęły bowiem wydawać interpretacje, z których wynikało, że korzystne przepisy przejściowe nie dotyczą spółek komandytowo-akcyjnych, których wspólnikiem w zeszłym roku była osoba fizyczna. Zdaniem fiskusa w takiej sytuacji nie mogły przyjąć innego roku obrotowego, bo osoby fizyczne rozliczają zawsze podatek za rok kalendarzowy.

Jedna z takich interpretacji trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Ten nie miał wątpliwości, że jest nieprawidłowa. Zasady rozliczania wspólnika nie mogą bowiem decydować o roku obrotowym spółki. Poza tym sam przepis o kontynuowaniu korzystnych zasad rozliczenia mówi, że stosuje się go zarówno do podatników PIT, jak i CIT.

sygnatura akt: I SA/Gd 650/14

 

autor: Tomasz Piekielnik

źródło: Rzeczpospolita